Κάποτε υπήρχε το γνωστό σε όλους Lower… Τώρα, τι είναι το Β2, Γ1 και όλα τα υπόλοιπα;;;;;;

Τα προηγούμενα χρόνια ως αναγνωρισμένοι τίτλοι γλωσσομάθειας ήταν τα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Cambridge: το γνωστό Lower (που από χρόνια μετονομάστηκε σε First Certificate αλλά η λέξη Lower εξακολουθεί να ακούγεται…), Proficiency, μετέπειτα το  Advanced, για τα οποία ήταν υπεύθυνο το Βρετανικό Συμβούλιο. Επίσης του Πανεπιστημίου Michigan, για τα οποία ήταν υπεύθυνη η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.

Τώρα όμως αναγνωρίζονται πολλοί τίτλοι γλωσσομάθειας που διενεργούνται από διάφορους πιστοποιημένους οργανισμούς/φορείς. Οι τίτλοι αυτοί έχουν ενταχθεί σε επίπεδα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Το επίπεδο Β1 αντιστοιχεί σε μέτρια γνώση, το Β2 σε καλή γνώση (εδώ εντάσσεται το First Certificate), το Γ1 σε πολύ καλή γνώση και το Γ2 σε άριστη γνώση. Το ΑΣΕΠ, ανάλογα βέβαια πάντα με το διαγωνισμό, ζητάει από Β1 και πάνω, και κάθε ένα επίπεδο παίρνει αντίστοιχη μοριοδότηση. Γενικότερα, εκτός από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,  ο/η κάτοχος τίτλου γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 θεωρείται ότι γνωρίζει τη ξένη γλώσσα.

Ποιοί είναι όμως όλοι αυτοί οι αναγνωρισμένοι τίτλοι γλωσσομάθειας και πιο πτυχίο είναι το καλύτερο …ή το πιο εύκολο;

Δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο ή πιο εύκολο…Εξαρτάται από τον ίδιο τον υποψήφιο…Όλες οι εξετάσεις περιλαμβάνουν κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Στις εξετάσεις EDI Certificate in ESOL International τα προφορικά είναι προαιρετικά ενώ στις εξετάσεις CITY AND GUILDS η προφορική εξέταση αν και απαιτούμενη, είναι ανεξάρτητη από τα γραπτά.
Μπορείτε να δείτε εδώ τη δομή και τις ασκήσεις για κάποιους από τους αναγνωρισμένους τίτλους γλωσσομάθειας για το επίπεδο Β2.

  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. BULATS sample
  • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN. ECCE2009 SampleTest
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL. EDEXCEL MAY 2005
  • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). CITY GUILDS January 09 B2 IESOL Paper
  • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. TOEIC B2 sample
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). OCNW IntermediateLevelC09
  • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων