Δεκ 15 2020

14 ΕΩΣ 18ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΥΛΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ:

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Ελληνικό Γραμματισμό:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Α ΚΥΚΛΟΣ 7-18 ΔΕΚ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Κοινωνικό Γραμματισμό:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Α ΚΥΚΛΟΣ 7-18 ΔΕΚ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το υλικό του Ελληνικού και Κοινωνικού Γραμματισμού καλύπτει την προηγούμενη και την τρέχουσα εβδομάδα (14-18 Δεκεμβρίου)

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Επιστημονικό Γραμματισμό:
Εργ.Φυσ. Επιστ. Α 14-18 δεκ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αριθμητικό Γραμματισμό:
ΕΡΓ ΜΑΘ Α 14 ΕΩΣ 18 ΔΕΚ

Στα παρακάτω 2 αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Αγγλικό Γραμματισμό:
ΑΓΓΛΙΚΟΣ 14 ΕΩΣ 18 Α ΚΥΚΛΟΣ1

ΑΓΓΛΙΚΟΣ 14 ΕΩΣ 18 ΔΕΚ Α ΚΥΚΛΟΣ2

ΑΓΓΛΙΚΟΣ 14 ΕΩΣ 18 ΔΕΚ Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ:

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Ελληνικό Γραμματισμό:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ 7-18 ΔΕΚ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Κοινωνικό Γραμματισμό:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ 7-18 ΔΕΚ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το υλικό του Ελληνικού και Κοινωνικού Γραμματισμού καλύπτει την προηγούμενη και την τρέχουσα εβδομάδα (14-18 Δεκεμβρίου)

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Επιστημονικό Γραμματισμό:
Εργ. Φυσ. Επιστ. Β 14-18 δεκ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αριθμητικό Γραμματισμό:
Εργ. Μαθ. Β 14-18 Δεκ

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αγγλικό Γραμματισμό:
ΑΓΓΛΙΚΟΣ 14 ΕΩΣ 18 ΔΕΚ Β ΚΥΚΛΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ 14 ΕΩΣ 18 ΔΕΚ Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΣ