Νοέ 24 2020

23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΥΛΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ:

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Ελληνικό Γραμματισμό:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ-Α-ΚΥΚΛΟΣ 23-27 ΝΟΕΜΒ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Κοινωνικό Γραμματισμό:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ -Α΄ -ΚΥΚΛΟΣ 23-27 ΝΟΕΜΒ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Επιστημονικό Γραμματισμό:
ΕΡΓ.ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤ. α 23-27 νοεμ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αριθμητικό Γραμματισμό:
ΕΡΓ.ΜΑΘ.Α 23-27 ΝΟΕΜ

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Αγγλικό Γραμματισμό:
23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ Α ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ

23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 3

23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 2

23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1(1)

ΥΛΙΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ:

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Ελληνικό Γραμματισμό:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ-Β-ΚΥΚΛΟΣ 23-27 ΝΟΕΜΒ

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη θεωρία και τις ασκήσεις για τον Κοινωνικό Γραμματισμό:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – Β -ΚΥΚΛΟΣ 23-27 ΝΟΕΜΒ-1

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Επιστημονικό Γραμματισμό:
Εργ.Φυσ.επιστ. β’ 23-27 νοεμ.

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αριθμητικό Γραμματισμό:
Εργ.Μαθ. Β’ 23-27 νοεμ

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τις ασκήσεις για τον Αγγλικό Γραμματισμό:
23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ ΑΓΓΛΙΚΑ Β SHOPPING USEFUL VOCABULARY AND PHRASES(1)

23 ΕΩΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ(1)