Νοέ 28 2018

Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Erasmus+ από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας

Συντάκτης: κάτω από Erasmus+ και με ετικέτα:

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, το πρώτο δημόσιο δωρεάν σχολείο ενηλίκων στην Κέρκυρα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πρόσφατα ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο «Βελτίωση διοικητικών πρακτικών και υιοθέτηση ευελιξίας στην εκπαίδευση ενηλίκων», αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η δράση Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων του προγράμματος Erasmus+.

Στα πλαίσια του σχεδίου ανάπτυξης της περιόδου Νοεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018 η διεύθυνση του σχολείου συμμετείχε στο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για την ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων με τίτλο «Clear leadership – Creating clarity and involvement in complex surroundings», στο Gouda της Ολλανδίας, το οποίο παρείχε θεωρητικό υπόβαθρο και δεξιότητες σχετικά με την κοινωνικά εποικοδομητική ηγεσία, μια μέθοδο διοίκησης ιδιαίτερα κατάλληλη για ένα εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο οι εμπλεκόμενοι είναι στο σύνολό τους ενήλικες και καλούνται να συνδιαμορφώνουν αρκετές από τις πτυχές τις εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία μετέχουν.

Την ίδια περίοδο το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχε στην ημερίδα την οποία συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Κέρκυρα με σκοπό την προετοιμασία μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης της Βασικής Δράσης 1 για την Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+.

Η συμμετοχή του σχολείου στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης, πέραν των άμεσων θετικών επιδράσεων στην καθημερινή λειτουργία του, καλλιέργησε περαιτέρω την ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου και έθεσε τη βάση για την σύναψη ευρύτερων συμπράξεων με ευρωπαϊκούς φορείς της δια βίου μάθησης.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Erasmus+ από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.