Γράφουν οι Ζαχαρίας Παπανικολάου και Γιώργος Γκανάς

Σήμερα στο εργαστήριο Χημείας παρασκευάσαμε διαλύματα αλατόνερου διαφορετικής περιεκτικότητας. Αρχικά φτιάξαμε διάλυμα με 20% w/v περιεκτικότητα. Στη συνέχεια αραιώσαμε το διάλυμα έτσι ώστε η περιεκτικότητα να γίνει 10%. Επαναλάβαμε τη διαδικασία για περιεκτικότητες 5% και 2%. Σε κάθε περιεκτικότητα μετρήσαμε τη μάζα του διαλύματος και μετά υπολογίσαμε την πυκνότητα του. Στο τέλος φτιάξαμε, η κάθε μια ομάδα, τη γραφική παράσταση πυκνότητας-περιεκτικότητας σύμφωνα με τις μετρήσεις μας. Οι παραστάσεις όπως αναμενόταν ήταν σχεδόν γραμμικές και η όποια απόκλιση από τη γραμμικότητα οφείλεται  σε πειραματικά σφάλματα.