Γράφει ο Βασίλης Μάμαλης μαθητής του Α4

 

Στη δεύτερη συνάντηση του ομίλου μας, ασχοληθήκαμε με ένα πείραμα φυσικής που αφορούσε στην επιβεβαίωση του νόμου του Hook. Συγκεκριμένα χωρισμένοι σε ομάδες προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα δυναμόμετρο με το οποίο υπολογίσαμε  το βάρος που ασκεί η γη σε βαρίδια διαφορετικής μάζας (B=mg, g =9,81m/s2)  Στη συνέχεια καταγράψαμε την επιμήκυνση που προκαλούσε στο ελατήριο κάθε διαφορετική μάζα που κρεμούσαμε στη διάταξη, διαβάζοντας σε μια κλίμακα τη μετατόπισης σε cm της τελευταίας σπείρας του ελατηρίου από την προηγούμενη θέση του.

Tέλος σε χαρτί milimetre, κατασκευάσαμε τη γραφική παράσταση του βάρους που κρεμούσαμε συναρτήσει της μετατόπισης που αυτό προκαλούσε στο ελατήριο και… αποδείξαμε ότι ο νόμος Hook δεν καταρίφθηκε και το βάρος μιάς μάζας είναι ανάλογο της μετατόπισης που αυτό προκαλεί στο ελατήριο.