Γράφει η Λίνα Ξυνού

 

Στις 11-11-13 πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση του ομίλου με θέμα

‘’ Διερευνώντας  χημικές  αντιδράσεις’’ στο εργαστήριο Χημείας.

Η δραστηριότητα στην οποία πήραμε μέρος ήταν η εξής:

Έπρεπε να σχεδιάσουμε μια πειραματική διαδικασία μέσο της οποίας, να παράγουμε 1 gr αερίου CO2.

Στην αρχή σκεφτήκαμε με ποια χημική αντίδραση θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αλλά και ποιες είναι οι εναλλακτικές μας λύσεις.

Τελικά αποφασίσαμε πως ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθεί το πείραμα είναι να χρησιμοποιήσουμε μαγειρική σόδα και ξύδι έτσι ώστε το ΝaHCO και το CH3COOH να αντιδράσουν και να μας δώσουν CO2. 

Αρχικά επιλέξαμε τα υλικά ,τα σκεύη και τα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθούσαν να πραγματοποιήσουμε το πείραμα. Αυτά ήταν :

Μαγειρική σόδα (ΝαΗCO3 καθαρότητας 95% w/w), ξύδι (υδατικό διάλυμα CH3COOH 6% w/v), ποτήρια ζέσεως, ογκομετρικοί  σωλήνες , ζυγαριά , μπαλόνια , κεράκια, αναπτήρας .

Ύστερα με βάση την χημική εξίσωση:

CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + CO2 + H20

και την αναλογία g των αντιδρώντων και προϊόντων (τη συνταγή) , την οποία μας εξήγησαν τα παιδιά της Β και Γ λυκείου, βρήκαμε πόσα gr NaHCO3  και πόσα g CH3COOH χρειαζόμαστε ώστε να πάρουμε ως προϊόν 1 g CO2.

Επειδή η μαγειρική σόδα δεν αποτελείται από 100% ΝaHCOαλλά 95% , υπολογίσαμε πόσα gr ακριβώς θα χρειαζόμασταν και τα ζυγίσαμε .

Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε και με το ξύδι , μόνο που σε αυτή την περίπτωση υπολογίσαμε όγκο και μετρήσαμε στον ογκομετρικό σωλήνα με ml.

Εκτελέσαμε το πείραμα, δηλαδή βάλαμε τη σόδα μέσα στον σωλήνα με το ξύδι και όντως έγινε η χημική αντίδραση.

Για να φυλάξουμε το αέριο πήραμε ένα μπαλόνι και το βάλαμε πάνω στο σωλήνα με αποτέλεσμα το μπαλόνι να φουσκώσει και να κρατήσουμε το αέριο.

Μετά για να ελέγξουμε αν όντως το αέριο αυτό είναι CO2 , ανάψαμε το κεράκι και βάλαμε το αέριο κοντά στη φωτιά. Η φωτιά έσβησε άρα το πείραμά μας ήταν επιτυχές.

Οι εντυπώσεις μας ήταν θετικές, γιατί αυτή τη φορά δημιουργήσαμε το δικό μας πείραμα. Επιλέξαμε εμείς οι ίδιοι τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαμε αλλά σκεφτήκαμε μόνοι μας και τη διαδικασία. Το πείραμα τελικά αποδείχτηκε πολύ ενδιαφέρον και μας βοήθησε να κατανοήσουμε τη λογική για την εύρεση της πορείας – μεθόδου μέσω της οποίας θα παράγεται το επιθυμητό προϊόν.