Στόχος του ιστότοπου

Το ιστολόγιο αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2014-15. Το δημιούργησα με κύριο στόχο να συγκεντρώσω τα λογισμικά, το οπτικοακουστικό και το έντυπο υλικό που χρησιμοποιώ μέσα στην τάξη, προκειμένου ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτό. Το ιστολόγιο στοχεύει επίσης στη συγκέντρωση των κυριότερων δραστηριοτήτων που γίνονται στην εκάστοτε τάξη

 » Διαβάστε περισσότερα