Καταχώριση – Δήλωση απεργίας μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Παρακαλούμε μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ να  έχετε ολοκληρώσει τη καταχώριση της απεργίας στην ONLINE ΦΟΡΜΑ  (Δήλωση Απεργίας-Στάσης) από το site της  ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗΣ.

Σας επισημαίνουμε ότι  κάθε σχολείο δηλώνει – καταχωρίζει τους εκπαιδευτικούς  που είχαν μάθημα στο σχολείο τους τη μέρα της απεργίας και πληρώνονται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (ανεξάρτητα σε πιο  σχολείο ανήκουν)

Αυτή η ενημέρωση αφορά μόνο τη ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ και ΟΧΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ