Ιστοσελίδα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 11 ΑΜΘ

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε και στο:          http://users.sch.gr/nkameas/  

Βραβείο_UNESCO_Τύπος

 

 • Βραβείο για τον δάσκαλο που επένδυσε στην προσέγγιση χριστιανών και μουσουλμάνων μαθητών….”
 • “…Βραβείο εκπαιδευτικής προσφοράς σε παραμεθόριες περιοχές για τον Νίκο Καμέα…”
 • “…Ο μοναδικός επιλεγείς από την ευρύτερη περιοχή και ανάμεσα στους (10) δέκα σε όλη την χώρα…”

Βραβείο_UNESCO

Νικόλαος Καμέας, Βραβείο UNESCO

 • Επιτυχόντες Βραβείων εκπαιδευτικής προσφοράς για το έτος 2017
 • Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και τα μέλη της Επιτροπής των Βραβείων θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς, που έθεσαν υποψηφιότητα και να συγχαρούν τους επιτυχόντες, στους οποίους θα απονεμηθούν τα Βραβεία εκπαιδευτικής προσφοράς για το έτος 2017. Ευχόμαστε να συνεχίσετε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο σας, που εμπνέει τους μαθητές και διαμορφώνει τους αυριανούς υπεύθυνους και δημιουργικούς πολίτες.
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
 1. ΔΡΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
 2. ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. ΛΑΖΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
 5. ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 10. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ
 • Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς
 • Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και γόνιμης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και καθοδηγούν το μαθητή στην έρευνα, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία. Επιπλέον, είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με την καινοτομία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών.
 • Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι, αφενός η επιβράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παράγουν έργο στις παραμεθόριες περιοχές, αφετέρου η ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» με στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Το βραβείο αξιολογεί και αποτιμά δυο βασικές παραμέτρους:
 1. την εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση 
 2. την εκπαιδευτική προσφορά
 • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προαγωγή της δημιουργικότητας, της διαθεματικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η προώθηση των προτεραιοτήτων της UNESCO, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, είναι ορισμένα ενδεικτικά πεδία τα οποία θα συνεκτιμηθούν.
 • Ειδικότερα:
 1. Εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση
 • Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμώνται τα εξής:
 • Πτυχίο/α, μεταπτυχιακό/οί και διδακτορικό/οί τίτλοι, σεμινάρια/επιμορφώσεις σε θέματα εκπαίδευσης, ξένες γλώσσες, χειρισμός νέων τεχνολογιών, διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε παραμεθόριο και τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος τα σχολικά έτη της προκήρυξης.
 1. Εκπαιδευτική προσφορά
 • Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμάται η συμβολή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες:
 • Α) περιεχόμενο εκπαιδευτικού έργου
 • Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:
 • ενσωματώνει τις προτεραιότητες της UNESCO, μεταξύ των οποίων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αφορά επίσης τη νεολαία, την ισότητα των φύλων, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσέγγιση των πολιτισμών, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και τη γνώση.
 • υλοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων/προβλημάτων π.χ. σχολικός εκφοβισμός (bullying), κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φυλετικές διακρίσεις, άρση προκαταλήψεων και ρατσισμού, ζητήματα Αγωγής Υγείας, και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με έμφαση στη συνεκπαίδευση μαθητών με παιδιά με αναπηρίες κ.λπ.
 • ενισχύει την επικοινωνία σχολείου, κοινότητας και οικογένειας
 • συνδέει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών
 • προάγει τη συνυπευθυνότητα εκπαιδευτικού και μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης
 • διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη δράση, τη συμβίωση και τη συνεργασία
 • προωθεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αλλαγή και την καινοτομία
 • Β) μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου
 • Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:
 • διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας
 • υλοποιεί ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τη μέθοδο project, την ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και διαθεματική μάθηση
 • προωθεί τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Γ) διασύνδεση εκπαιδευτικού έργου με την τοπική κοινωνία
 • Διερευνάται κατά πόσο στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου περιλαμβάνονται:
 • καλλιέργεια και ενίσχυση της θέλησης του μαθητή για κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου π.χ. επικουρική κάλυψη ειδικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση ή/και αναβάθμιση σχολικών υποδομών
 • σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων (π.χ. ζητήματα αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, προσφυγικό, μεταναστευτικό)
 • πρωτοβουλίες, που προωθούν το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη συνεργασία της σχολικής του μονάδας με φορείς όπως μουσεία, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών δράσεων και προγραμμάτων
 • Κωνσταντίνος Φωτήλας, Πρέσβυς ε.τ.
 • Μιχάλης Σκούλλος, Διευθυντής Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), Διευθυντής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο-ΕΚΠΑ,  Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO.
 • Βασίλειος Μακράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
 • Παρούλα Νάσκου Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Οργανισμών, τ. Διευθύντρια Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Φωτεινή Ασδεράκη, Δρ. Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση
 • Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Χρήστος Κρυστάλλης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
 • Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονας  Σύμβουλος Α΄, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Yπουργείο Εξωτερικών

Σωστή Συμπεριφορά_2016-2017

 • Σωστή Συμπεριφορά, στον αθλητισμό, στην ίδια τη ζωή…!!!
 • Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση 
 • Σμίνθη/Ξάνθη
 • Έτος υλοποίησης 2016-2017
 • Τίτλος προγράμματος: Σωστή συμπεριφορά, στον αθλητισμό , στην ίδια τη ζωή..!!
 • Σκοπός: H κατανόηση, η εκμάθηση και η αξιολόγηση της έννοιας και της πρακτικής της «σωστής αθλητικής συμπεριφοράς»
 • Η εν λόγω παρουσίαση δημιουργήθηκε:
 • Βάσει του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εστιασμένα στο ομώνυμο κεφαλαίο «Η σωστή αθλητική συμπεριφορά» του βιβλίου της Φυσικής Αγωγής της Ε’ & ΣΤ΄ Τάξης.
 • Αποτελείται από (4) άξονες/κύκλους διδακτικών αντικειμένων/δραστηριοτήτων:
 • Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά
 • Το ντόπινγκ στον αθλητισμό
 • Βίαιη και αντιαθλητική συμπεριφορά
 • Υπευθυνότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στη ζωή
 • Περιεχόμενα: (64) εξήντα τέσσερις διαφάνειες με πληροφορίες/υλικό, σχετικά με την έννοια/πρακτική της Σωστής Αθλητικής Συμπεριφοράς, καθώς και για τις επιμέρους έννοιες και αρχές που την απαρτίζουν, όπως είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο και στους κανόνες, η συνεργασία, η ψυχραιμία κ.λπ:
 • Εικόνες
 • Βίντεο
 • Υπερσυνδέσεις
 • Ψηφιακά quiz/αξιολογήσεις
 • Ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • Προτεινόμενες καλές πρακτικές
 • Δραστηριότητες για μετά το μάθημα
 • Χρήσιμες συνδέσεις για διαδικτυακή αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών
 • Η παραπάνω διαδραστική παρουσίαση, δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο και εκτός της τάξης, στο γυμναστήριο και  στην αυλή (εφόσον συντρέχουν -πέραν των καιρικών συνθηκών- οι κατάλληλες προϋποθέσεις → tadlet, projector κ.λπ).
 • Διδακτικό μικρο-σενάριο
 • Διδακτικό μικρο-σενάριο_1
 • Τίτλος : Σωστή Αθλητική Συμπεριφορά..!!!
 • Θέμα: Μικρο-σενάριο για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 •  Νικόλαος Καμέας, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
 • nkameas@gmail.com
 • Ξάνθη, 2017
 • Περίληψη: Το θέμα του μικροσεναρίου είναι η διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς, όπως αυτή ορίζεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του/της μαθητή/τριας της Ε’ & ΣΤ’ Τάξης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από σχετική περιήγηση σε ψηφιακά αποθετήρια όπως Φωτόδεντρο, Αίσωπος και Ιφιγένεια, αλλά και ευρύτερα στο διαδίκτυο,  δημιουργήθηκε το ψηφιακό μικροσενάριο, για τους/τις μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, με τίτλο: Η σωστή αθλητική συμπεριφοράΤο μικροσενάριο αυτό στηρίζεται στις Τ.Π.Ε, συγκεκριμένα σε μια διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx), όπου υπάρχουν, κείμενα, εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ταινίες κινουμένων σχεδίων, quiz. To εν λόγω μικροσενάριο, προτείνεται για τη διδασκαλία της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (και όχι μόνο). Το μικροσενάριο μπορεί να εφαρμοστεί είτε εντός της τάξης, τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην αυλή, είτε, υπό προϋποθέσεις (μέσω tablet ή projector) στην αυλή ή στο γυμναστήριο -εάν υπάρχει- σε συνδυασμό και με κατάλληλα σχεδιασμένες κινητικές δραστηριότητες.
 • Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δημοτικό
 • Τάξη/εις: Ε΄& ΣΤ΄
 • Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Κεφάλαιο 9. Η σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Ώρες διδασκαλίας: (2) δύο έως (3)τρεις
 • Υλικοτεχνική υποδομή: Αίθουσα υπολογιστών, αυλή σχολείου, γυμναστήριο
 • Διδακτικοί στόχοι:

 • Η βασική κατανόηση του περιεχομένου και της λογικής του όρου σωστή αθλητική συμπεριφορά.
 • Η κατανόηση των επιμέρους εννοιών, όρων και πρακτικών που συνθέτουν το ηθικό πλαίσιο της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς
 • Λέξεις κλειδιά: Ευ αγωνίζεσθαι,fair play, άμιλλα, σεβασμός, κανόνες
 • Συνοπτική περιγραφή/εκπαιδευτικό πρόβλημα: Το διδακτικό μικροσενάριο με τίτλο, Η σωστή αθλητική συμπεριφορά, δημιουργήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί σε μαθητές/τριες της Ε’ & ΣΤ’ κυρίως των μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αλλά και των δημόσιων. Καθημερινά, μέσα από συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, στο μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και εκτός αυτού,  διαπιστώθηκε πως υπήρχε, είτε άγνοια σχετικά με τη σημασία της έννοιας ευ αγωνίζεσθαι, είτε δεν ήταν αποσαφηνισμένο το περιεχόμενο της.  Έτσι, με βάση τις όποιες πρότερες σχετικές εμπειρίες και γνώσεις, κρίθηκε σκόπιμο, αρχικά, να γίνει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τι σημαίνει τελικά ευ αγωνίζεσθαι ή σωστή αθλητική συμπεριφορά ή τίμιο παιχνίδι ή όπως ονομάζεται διεθνώς fair play. Σαφώς, η βιωματική κατανόηση μιας έννοιας, όπως είναι η άμιλλα ή η συνεργασία, εφόσον γίνει από μικρή ηλικία, μπορεί να οδηγήσει και στην πρακτική εφαρμογή της: αυτό άλλωστε (η εφαρμογή στην πράξη) αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της διδασκαλίας που σχετίζεται με τη συμπεριφορά. Έτσι, η όσον το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του τίμιου παιχνιδιού, συνδυαστικά, τόσο εντός της αίθουσας όσο και έξω στην αυλή, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σχετικά με την εν λόγω προβληματική, το μικροσενάριο δομήθηκε με βάση τις Τ.Π.Ε για τους παρακάτω λόγους:
 • Οι Τ.Π.Ε αποτελούν-σύμφωνα με τα λεγόμενα των παιδιών-ίσως τον ελκυστικότερο τρόπο διδασκαλίας
 • Ειδικότερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της μειονότητας, όπου υπάρχει ένα σχετικό έλλειμμα στη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η κατανόηση εννοιών μέσα από εικόνες και πολυμέσα γίνεται ευκολότερα και αποδοτικότερα.
 • Στις περιπτώσεις των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου απουσιάζει το μάθημα της πληροφορικής (ως επί το πλείστον), η χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, αποτελεί για τους/τις μαθητές/τριες, μια μοναδική ευκαιρία επαφής με την εκπαιδευτική διάσταση των Τ.Π.Ε.
 • Δημιουργήθηκαν (25) διαφάνειες (αρχείο pptx) με πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αθλητική συμπεριφορά: κείμενα, εικόνες, βίντεο και υπερσυνδέσεις. Πέρα από τη γενικότερη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, οι εικόνες, τα βίντεο και οι υπερσυνδέσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των μαθητών/τριών. Μέσα από τις παραπάνω διεργασίες πραγματοποιήθηκαν και οι ανάλογες εργασίες/δραστηριότητες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Επίσης, δινόταν στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να λάβουν άμεσα περαιτέρω πληροφορίες για ένα θέμα (μέσω υπερσυνδέσεων), εφόσον το επιθυμούσαν. Άμεση ήταν και η ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους σε quiz. Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μέσω διαδραστικού ψηφιακού ερωτηματολόγιου.
 • Φύλλα εργασίας:Τα φύλλα εργασίας μπορούν να δοθούν ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Τ.Π.Ε, είτε σε μορφή αρχείου word,  είτε σε έντυπη μορφή. Παρακάτω παρουσιάζεται η εκδοχή της έντυπης μορφής.
 • [1]. Η διδασκαλία του παρόντος μικροσεναρίου στηρίζεται στην παραπάνω διαδραστική παρουσίαση (αρχείο pptx). Ως εκ τούτου, για τη λειτουργία του σεναρίου, αποτελεί βασική προϋπόθεση να βρίσκεται το αρχείο (pptx), αποθηκευμένο στις επιφάνειες εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες. Εδώ, παρατίθενται οι υπερσυνδέσεις που οδηγούν στην παρουσίαση, ενδεικτικά, όπου μπορεί κανείς να δει, αλλά και να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση διαδικτυακά,  χωρίς όμως τη δυνατότητα «κατεβάσματος» της παρουσίασης.

Παίζουμε_Μαθαίνουμε_2015-2016

 • Παίζουμε_Μαθαίνουμε_Ευρώπη_2015-2016
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή
 • Έτος υλοποίησης: 2015-2016
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι…!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις
 • Απευθείας «κατέβασμα» οι παραπάνω δράσεις εδώ

 • Εκπαιδευτική δράση: “Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα”
 • Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο: ” Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα”, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: Το Μεγάλο μας Σπίτι…!!!
 • Απευθείας «κατέβασμα» η δράση εδώ
 • Erasmus + /KA2, Κωδικός : 2015-1-PL01-KA201-016963 
 • Multicultural Schools. «Πολυπολιτισμικά σχολεία-Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των εκπαιδευτικών». Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Μια ευκαιρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα…!! Νικόλαος ΚαμέαςΈτος υλοποίησης 2015-2016.
 • Διαγωνισμοί/Ραδιόφωνο/Ταινία μικρού μήκους
 • Κανάλι 6, Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων, Ξάνθη 14 Μαΐου 2017
 • Εκτενής παρουσίαση της βράβευσης στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buisness Awards, του καινοτόμου διαθεματικού/διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Education Buisness Awards, 5 Μαΐου 2017
 •  Αθήνα, Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐδα 
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού/διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016. Η δράση παρουσιάζεται καθ” όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται μετά το 2:55′.

 • Έντυπος & Ηλεκτρονικός Τύπος
 • Europe Direct Xanthi, 18 Μαΐου 2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση του καινοτόμου διαθεματικού/διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016:
 • α) «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας» από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning-Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης 
 • β) Aργυρό βραβείο (Silver) στην κατηγορία  A2 Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα

 •  Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 11 Μαΐου  2017
 • Άρθρο, αναφορικά με τη βράβευση στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buissness Awards 2017, στην Αθήνα, του καινοτόμου διαθεματικού/διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • IndeXanthi.gr , Ξάνθη 27 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016

 • Εφημερίδα «Εμπρός», Ξάνθη 24 Φεβρουαρίου 2016
 • Άρθρο για το καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016

 • Xanthi Times «Νέοι σε κίνηση», Ξάνθη 4 Οκτωβρίου 2015
 • Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή τη μουσικοκινητική δράση των μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, που «άνοιξε» την εκδήλωση Youth on the Move. 

 • Εφημερίδα «Εμπρός» Ξάνθη 24 Σεπτεμβρίου 2015
 • Μουσικοκινητική δράση από τους/τις μαθητές/τριες του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, στην έναρξη της εκδήλωσης Youth on the move. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου διαθεματικού / διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη.Το μεγάλο μας Σπίτι..!!! Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή, 2015-2016.

 • Δελτία Τύπου
 • Europe Direct Xanthi, 17 Μαΐου 2016
 • Στην εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης 2016: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσαν το Europe Direct Ξάνθης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και οι TeachersEurope Ξάνθης, παρουσιάστηκε το καινοτόμο διαθεματικό /διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας

 • Europe Direct Xanthi, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Δελτίο τύπου για το καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016.

Παίζουμε_Μαθαίνουμε_2014-2015

 • Παίζουμε_Μαθαίνουμε_Θράκη_2014-2015
 • Καινοτόμο διαθεματικό/διαπολιτισμικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην     Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Μύκη/Ξάνθη/Κομοτηνή
 • Έτος υλοποίησης: 2014-2015
 • Τίτλος: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα στη Θράκη…!!! 
 • Απευθείας «κατέβασμα» το πρόγραμμα εδώ

 • Ευρωπαϊκές δράσεις/Άρθρα/Παρουσιάσεις
 • Εφημερίδα “Χρόνος”, Κομοτηνή, 29 Απριλίου 2015

Teachers4Europe 2014-2015

 • Teachers4Europe 2014-2015 
 • Καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση, Μύκη / Ξάνθη
 • 2η θέση, μετά από αξιολόγηση, μεταξύ των προγραμμάτων Teachers4Europe που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς, σε Ξάνθη και Καβάλα, το σχ. έτος 2014-2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από επιλογή και πρόσκληση, στην επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: Πολιτισμική Ετερότητα στη Εκπαίδευση & Υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης ν. Ξάνθης. Ξάνθη 16 Ιουνίου 2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από επιλογή και πρόσκληση, στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct. Ξάνθη 2 Οκτωβρίου 2015.
 • Παρουσίαση του προγράμματος, μετά από πρόσκληση, στην τελετή λήξης της επιμορφωτικής δράσης Teachers4Europe 20142015. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 26 Ιουνίου 2015.
 • Εκπαιδευτικό ταξίδι,  ως Teacher4Europe, στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου – 02 Ιουλίου 2015.
 • Μουσικοκινητική δράση των μαθητών /τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης στην έναρξη της εκδήλωσης για την Ημέρα της Ευρώπης. Η δράση ήταν μέρος του προγράμματος Teachers4Europe: Η Ευρώπη …μια ομάδα…!!! που υλοποιήθηκε στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης, 2014-2015. Νικόλαος Καμέας

 • Δελτία τύπου
 • Europe Direct Xanthi, 7 Οκτωβρίου 2015
 • Στην ετήσια συνάντηση των στελεχών του Δικτύου Europe Direct που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη, παρουσιάστηκε το καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων Teachers4Europe με τίτλο, Η Ευρώπη….μια ομάδα…!!!,  που υλοποιήθηκε στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης, το σχολικό έτος 2014-2015. Νικόλαος Καμέας

Νίτσε_Αθλητισμός_Παιδεία

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό. Tόμος 10 (3), 1 – 16                 Δημοσιεύτηκε: Νοέμβρης, 2012

 • Ο Αγώνας (Αθλητισμός), η Παιδεία, και η Προοπτική της Ανόδου του Ανθρώπινου Πνεύματος στα Επίπεδα της Μεγαλοφυΐας. Μια Φιλοσοφική Μελέτη με βάση τις απόψεις του Friedrich Nietzsche
 • Νικόλαος Καμέας & Ευάγγελος Αλμπανίδης, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Περίληψη : Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις του Γερμανού φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε, τόσο για τον αγώνα-(και τον αθλητισμό ως μια ακραιφνή αγωνιστική εκδήλωση)-όσο και για την παιδεία-(ως ένα εναργές πεδίο πραγμάτωσης του αγωνίζεσθαι). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε στα πλαίσια της νιτσεϊκής σκέψης, η λειτουργική σχέση μεταξύ του αγώνα, του αθλητισμού και της παιδείας, σε συνδυασμό με την προοπτική δημιουργίας υψηλών πνευματικών προτύπων, των μεγαλοφυϊών. Ο αθλητισμός και η παιδεία, λειτουργούν ως ενεργητικά πεδία εκφόρτισης της ανθρώπινης, ακραία επιθετικής ορμής για όλεθρο, δίδοντας μορφή-μέσα στο οριοθετημένο πλαίσιο του αγώνα-στο πάθος του καταστρέφειν. Η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική ανέλιξη του ανθρώπου, και αποτελεί την πεμπτουσία, αλλά και την τελική αποστολή του αγώνα-κατ’ επέκταση του αθλητισμού και της παιδείας. Σύμφωνα με τον Νίτσε, τούτη η αγωνιστική πορεία του ανθρώπινου όντος, μπορεί τελικά να αποκτήσει -«φυσικώ τω τρόπω»-υπόσταση, στο πρόσωπο των ατόμων υψηλής πνευματικότητας: των μεγαλοφυϊών.
 • Λέξεις κλειδιά: Αγώνας, φύση, δημιουργία, πνεύμα, μεγαλοφυΐα

Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (3), 1 – 16 Released: November, 2012 

 • Contest (Athletics), Education, and the Perspective of the Ascension of the Human Spirit up to the Level of a Genius. A Philosophical Study Based on the Views of Friedrich Nietzsche 
 • Nikolaos Kameas & Evangelos Albanidis, Department of Physical Education and Sports Sciences Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas
 • Abstract :The purpose of this study was to explore the views of the German philosopher Friedrich Nietzsche, as much for the contest-(and athletics as genuine competitive manifestation)-as for education-(as a vivid realization platform of αγωνίζεσθαι). In addition, it was studied in the context of Nietzschean thought, the functional relationship between contest, athletics and education, combined with the prospect of creating high intellectual standards, the geniuses. Athletics and education, act as active fields to allow the letting out of human extremely aggressive urge for destruction, formgiving within in the delimited frame work of the contest – passion for destruction (καταστρέφειν). The above process leads to the spiritual advancement of man, and comprises both the essence, and the final aim of the contest-by extending athletics and education. According to Nietzsche this competitive route of the human being, may ultimately acquire substance – in a natural way-, in the face of highly spiritual persons: the geniuses.
 • Key words: Contest, nature, creation, spirit, genius

Κανάλι 6, Κεντρικό δελτίο, 2017

Κανάλι 6, Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων, Ξάνθη 14 Μαΐου 2017

 • Εκτενής παρουσίαση της βράβευσης στον πανελλήνιο διαγωνισμό Education Buisness Awards, του καινοτόμου διαθεματικού /διαπολιτισμικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο,  Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των  μαθητών/τριών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μύκης, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας, το σχολικό έτος 2015-2016. Νικόλαος Καμέας