Ιστοσελίδα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 11 ΑΜΘ

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε και στο:         

http://users.sch.gr/nkameas/