Βραβείο_UNESCO_Τύπος

 

 • Βραβείο για τον δάσκαλο που επένδυσε στην προσέγγιση χριστιανών και μουσουλμάνων μαθητών….”
 • “…Βραβείο εκπαιδευτικής προσφοράς σε παραμεθόριες περιοχές για τον Νίκο Καμέα…”
 • “…Ο μοναδικός επιλεγείς από την ευρύτερη περιοχή και ανάμεσα στους (10) δέκα σε όλη την χώρα…”

Βραβείο_UNESCO

Νικόλαος Καμέας, Βραβείο UNESCO

 • Επιτυχόντες Βραβείων εκπαιδευτικής προσφοράς για το έτος 2017
 • Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και τα μέλη της Επιτροπής των Βραβείων θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς, που έθεσαν υποψηφιότητα και να συγχαρούν τους επιτυχόντες, στους οποίους θα απονεμηθούν τα Βραβεία εκπαιδευτικής προσφοράς για το έτος 2017. Ευχόμαστε να συνεχίσετε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο σας, που εμπνέει τους μαθητές και διαμορφώνει τους αυριανούς υπεύθυνους και δημιουργικούς πολίτες.
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
 1. ΔΡΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
 2. ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. ΛΑΖΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
 5. ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 10. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ
 • Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς
 • Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και γόνιμης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και καθοδηγούν το μαθητή στην έρευνα, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία. Επιπλέον, είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με την καινοτομία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών.
 • Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι, αφενός η επιβράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παράγουν έργο στις παραμεθόριες περιοχές, αφετέρου η ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» με στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Το βραβείο αξιολογεί και αποτιμά δυο βασικές παραμέτρους:
 1. την εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση 
 2. την εκπαιδευτική προσφορά
 • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προαγωγή της δημιουργικότητας, της διαθεματικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η προώθηση των προτεραιοτήτων της UNESCO, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, είναι ορισμένα ενδεικτικά πεδία τα οποία θα συνεκτιμηθούν.
 • Ειδικότερα:
 1. Εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση
 • Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμώνται τα εξής:
 • Πτυχίο/α, μεταπτυχιακό/οί και διδακτορικό/οί τίτλοι, σεμινάρια/επιμορφώσεις σε θέματα εκπαίδευσης, ξένες γλώσσες, χειρισμός νέων τεχνολογιών, διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε παραμεθόριο και τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος τα σχολικά έτη της προκήρυξης.
 1. Εκπαιδευτική προσφορά
 • Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμάται η συμβολή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες:
 • Α) περιεχόμενο εκπαιδευτικού έργου
 • Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:
 • ενσωματώνει τις προτεραιότητες της UNESCO, μεταξύ των οποίων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αφορά επίσης τη νεολαία, την ισότητα των φύλων, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσέγγιση των πολιτισμών, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και τη γνώση.
 • υλοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων/προβλημάτων π.χ. σχολικός εκφοβισμός (bullying), κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φυλετικές διακρίσεις, άρση προκαταλήψεων και ρατσισμού, ζητήματα Αγωγής Υγείας, και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με έμφαση στη συνεκπαίδευση μαθητών με παιδιά με αναπηρίες κ.λπ.
 • ενισχύει την επικοινωνία σχολείου, κοινότητας και οικογένειας
 • συνδέει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών
 • προάγει τη συνυπευθυνότητα εκπαιδευτικού και μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης
 • διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη δράση, τη συμβίωση και τη συνεργασία
 • προωθεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αλλαγή και την καινοτομία
 • Β) μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου
 • Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:
 • διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας
 • υλοποιεί ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τη μέθοδο project, την ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και διαθεματική μάθηση
 • προωθεί τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Γ) διασύνδεση εκπαιδευτικού έργου με την τοπική κοινωνία
 • Διερευνάται κατά πόσο στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου περιλαμβάνονται:
 • καλλιέργεια και ενίσχυση της θέλησης του μαθητή για κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου π.χ. επικουρική κάλυψη ειδικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση ή/και αναβάθμιση σχολικών υποδομών
 • σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων (π.χ. ζητήματα αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, προσφυγικό, μεταναστευτικό)
 • πρωτοβουλίες, που προωθούν το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη συνεργασία της σχολικής του μονάδας με φορείς όπως μουσεία, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών δράσεων και προγραμμάτων
 • Κωνσταντίνος Φωτήλας, Πρέσβυς ε.τ.
 • Μιχάλης Σκούλλος, Διευθυντής Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), Διευθυντής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο-ΕΚΠΑ,  Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO.
 • Βασίλειος Μακράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
 • Παρούλα Νάσκου Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Οργανισμών, τ. Διευθύντρια Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Φωτεινή Ασδεράκη, Δρ. Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση
 • Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Χρήστος Κρυστάλλης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
 • Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονας  Σύμβουλος Α΄, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Yπουργείο Εξωτερικών