ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η αναστολή λειτουργίας της δια ζώσης εκπαίδευσης , των σχολικών μονάδων, πήρε παράταση και ισχύει από 16 Μαρτίου μέχρι 29 Μαρτίου 2021 .