ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα σχολεία αναστέλλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους , λόγω των πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID, από Πέμπτη 4 Μαρτίου μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου .Το μάθημα θα γίνει με τηλεκπαίδευση μέσω Webex .