Αγορά νέων βιβλίων

418093233 3546221312358535 6258636086583331305 n

Από τα περσινά παιδιά προέκυψε η ανάγκη να εμπλουτιστεί με νέα βιβλία η δανειστική μας βιβλιοθήκη. Έτσι αγοράστηκαν έντεκα βιβλία ,για να τροφοδοτηθεί το ενδιαφέρον τους για δανεισμό.