Προσβασιμότητα σχολείου

Το νηπιαγωγείο μας στεγάζεται στο ισόγειο και τα νήπια προσέρχονται από την κεντρική πόρτα στον αύλειο χώρο και οι συνοδοί τους τα φέρνουν κατά την προσέλευση ως την είσοδο της δεύτερης αίθουσας που λειτουργεί και ως αίθουσα υποδοχής. Κατά την αποχώρηση οι συνοδοί παραλαμβάνουν τους μαθητές από το προσωπικό του νηπιαγωγείου μας στην κεντρική πόρτα του αύλειου χώρου. Οι χώροι αυτοί δεν διαθέτουν ράμπες για άτομα με αναπηρία.