Γλωσσική Άσκηση με το Γράμμα Γγ

Εφόσον μάθαμε λέξεις με το γράμμα Γγ και τις εικόνες τους, παίζουμε με τα παιδιά το γνωστό παιχνίδι: Όνομα, Ζώο, Φυτό, Πράγμα. Γράφουμε σε ένα χαρτόνι λέξεις που αρχίζουν από Γγ και τις ταξινομούμε στις παραπάνω 4 κατηγορίες: Για να βρούμε Ονόματα από Γ π.χ. Γιώργος , Γεράσιμος, Γιάννης κλπ Ζωάκια: Γάτα , γουρούνι, γεράκι,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο