Συνοπτική έκθεση Συλλογικού Προγραμματισμού της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2022-2023Λήψη αρχείου