2022

Σας ενημερώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων-προνηπίων στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στα Νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν τα […]