Επικοινωνία

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου: 2353024294

e-mail Νηπιαγωγείου: mail@1nip-aigin.pie.sch.gr