Σχέδιο Δράσης

Σχέδιο Δράσης 2023 – 2024 

Τίτλος: “Ενεργοποίηση και αναβάθμιση του ιστολογίου της σχολικής μονάδας”

Άξονας: Ηγεσία – Οργάνωση και Διοίκηση της σχολικής μονάδας

 

Α’ Φάση: Σχεδιασμός Δράσης

1675188

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού έγινε διερεύνηση των γνώσεων, των απόψεων και των στάσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση ενός σχολικού ιστολογίου. Χρησιμοποιήθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια.

 

  • Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των γονέων των μαθητών.

https://forms.gle/VyGESUZRgYrLFn2v8

  • Διερεύνηση των απόψεων και των θέσεων των εκπαιδευτικών, μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

https://forms.gle/y5JURGhWCBqXLgeE9

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων συνέβαλλαν στον καλύτερο σχεδιασμό του Σχεδίου Δράσης και αξιοποιήθηκαν στην Β’ Φάση της υλοποίησης.

Ενδεικτικές απαντήσεις γονέων:

Ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών:

 

Β’ Φάση: Υλοποίηση
kissclipart brainstorm collaboration clipart brainstorming col 5c724bfa21d27fa3 Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής:

  • Αναδιαμορφώθηκε και επικαιροποιήθηκε το ιστολόγιο του νηπιαγωγείου.
  • Προτιμήθηκε η οργάνωση του υλικού σε σελίδες ώστε να υπάρχει μια σταθερή και ξεκάθαρη δομή, λόγω του όγκου και της ποικιλομορφίας του υλικού.
  • Δόθηκε μεγάλη προσοχή στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων όλων των εμπλεκομένων και στο σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις και δράσης ενημέρωσης και διάχυσης.

75903859 the final screen of the movie to be continued

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων