Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση

Εικόνα1

 

Από τη φετινή σχολική χρονιά (2023 – 2024) το παιδαγωγικό έργο υλοποιείται σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για την Προσχολική Εκπαίδευση.

 

 

Σύμφωνα με τους επιστημονικά υπεύθυνους, το ΠΣ:

  • στηρίζεται σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών,
  • λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες διεθνών οργανισμών και εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα πορίσματα εμπειρικών ερευνών για την προσχολική εκπαίδευση,
  • ανταποκρίνεται στις συνθήκες που διαμορφώνει η σύγχρονη ελληνική κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της,
  • αντανακλά τις εθνικές προτεραιότητες και στόχους για την προσχολική εκπαίδευση,
  • αξιοποιεί λειτουργικά, εξελίσσει και συμπληρώνει τα προηγούμενα Προγράμματα Σπουδών του νηπιαγωγείου διασφαλίζοντας την απαιτούμενη συνέχεια,
  • υιοθετεί το μοντέλο του ανάστροφου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπου στο σημείο εκκίνησης βρίσκονται οι ικανότητες που αναμένεται να αναπτυχθούν,
  • υπόκειται σε διαμορφωτικές διαδικασίες, καθώς εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται, αξιοποιώντας το ψηφιακό περιβάλλον και τον πολυτροπικό χαρακτήρα της μάθησης,
  • έχει υψηλές αλλά και ρεαλιστικές προσδοκίες για όλα τα παιδιά και δίνει έμφαση στον κομβικό ρόλο των νηπιαγωγών για να λάβουν τα κατάλληλα για την ηλικία τους εφόδια και να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να καταστούν, εν τέλει, δημιουργικοί άνθρωποι και συνειδητοί πολίτες του τόπου τους, του έθνους τους, της Ευρώπης και της οικουμένης.

πηγή: ΠΣ, σελ. 5

 

 

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου έχουν επιμορφωθεί σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της εισαγωγής του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Σταδιακά υλοποιούνται σενάρια σύμφωνα με τον νέο παιδαγωγικό προσανατολισμό. Στις επόμενες σελίδες θα προστεθούν σταδιακά σχετικές δράσεις και παραγόμενο υλικό από την υλοποίηση του παιδαγωγικού έργου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων