Θεο-Log-in στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

Θεολογία, Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες

Υπόμνημα του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου για τον διάλογο Εκκλησίας Πολιτείας για το ΜτΘ

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 5:47 μμ |Λήψη αρχείου

Απαραίτητες διευκρινίσεις για τα Νέα Π.Σ Θρησκευτικών

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δευτέρα, 8 Οκτώβριος 2018 3:17 μμ |

Το έργο και τα συμφωνηθέντα των Επιτροπών διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα νέα Προγράμματα στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Βλέπε στον σύνδεσμο παρακάτω άρθρο του Επικ. Καθηγητή ΕΚΠΑ Θεολογίας κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου

 

https://eduthriskeftika.blogspot.com/2018/10/blog-post_0.html

 

Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σάββατο, 6 Οκτώβριος 2018 9:48 πμ |

Δημοσιεύτηκε Η απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου με την οποία τοποθετούνται οι νέοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στην Περιφέρεια. Το αρχείο είναι διαθέσιμο παρακάτω.

 Λήψη αρχείου

Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 6:25 μμ |

Σε εξέλιξη βρίσκεται  η διαδικασία της επιλογής των νέων στελεχών στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα σήμερα 12/7/2018 δημοσιεύτηκαν στους ιστοτόπους των ΠΔΕ της επικράτειας οι πίνακες υποψηφίων (δεκτών και μη δεκτών) μετά τον ενδελεχή έλεγχο από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ.Ε.Ε

Το διάγραμμα φιλοτεχνήθηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Μπαραλό, μαθηματικό.

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Εκπαίδευση 300 Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τετάρτη, 4 Απρίλιος 2018 6:14 μμ |

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), δικαιούχος φορέας της παραπάνω Πράξης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών ικανών να διεξάγουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες της Πράξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στο τεύχος προκήρυξης που είναι διαθέσιμο εδώ, περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας, τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Για την επιλογή των υποψηφίων επιμορφωτών που θα εκπαιδευθούν στο πλαίσιο αυτό, θα δημοσιευθεί σύντομα σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σάββατο, 3 Μάρτιος 2018 7:59 μμ |

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Παρασκευή 02/03/2018 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (3η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:

  • 02 έως 09 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης),
  • 12 έως 15 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων καθώς και οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικάμέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες, συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως στην προηγούμενη περίοδο επιμόρφωσης και κατά την παρούσα 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., σε ένα μέρος του συνόλου των προγραμμάτων εφαρμόζεται το «μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης» (δηλαδή θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στην επιμόρφωση (πχ. από νησιωτικές περιοχές, περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών, από ελληνικά σχολεία της ομογένειας), καθώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν στον τόπο τους προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» (αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οδηγίες για την διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα http://e-pimorfosi.cti.gr/mis για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης http://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

Οι Φάκελοι Μαθητή για όλες τις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2017 9:23 μμ |

22-0243-01_Thriskeutika_G-Lykeiou_BM

22-0242-01_Thriskeutika_B-Lykeiou_BM

22-0241-01_Thriskeutika_A-Lykeiou_BM

21-0190_01_Thriskeutika_G-Gymnasiou_BM

21-0188-01_Thriskeutika_A-Gymnasiou_BM

ΙΕΠ: Οριστικός πίνακας Μητρώου Επιμορφωτών για τα Θρησκευτικά

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2016 9:14 πμ |

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκεται ο πίνακας των επιμορφωτών για τα Θρησκευτικά όπως προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το ΙΕΠ.

 

http://www.iep.edu.gr/images/anakoinwseis/201608115%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A8%CE%95%CE%96_apospama_oristikoi_pinakes_thr.pdf

Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων στο ΥΠΠΕΘ για το ΜτΘ

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2016 9:30 πμ |

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική/ ενημερωτική Ημερίδα στο ΥΠΠΕΘ, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη. Η Ημερίδα απευθύνεται στους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ01 Θεολόγων και στους Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι θα κληθούν να ενημερώσουν/επιμορφώσουν/συνδράμουν στην εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου. Λεπτομέρειες γαι το πρόγραμμα της Ημερίδας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΡΟΠΟΠ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΠΕΘ ΟΡΘΟ 10 10 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΕΩΝ ΠΣ ΥΠΠΕΘ

Η εισήγηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ Ιερώνυμου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2016 6:55 πμ |

        Παραθέτουμε το κείμενο της εισήγησης του Μακαριωτάτου κ. Ιερωνύμου. Ενδιάφερον μεγάλο παρουσιάζουν τα σημεία που αναφέρεται στο γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης. Αμιγώς ομολογιακό  στο οποίο ο καθηγητής διδάσκει αποκλειστικά τους μαθητές του δικού του δογματος/ομολογίας. Σε μια τάξη 25 μαθητών, χάριν παραδείγματος, μπορεί να υπάρχουν όλων των θρησκευτικών αποχρώσεων μαθητές και οι οποίοι αξιώνουν, λόγω πίστεως, να επιμερίζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Θρησκευτικών. Τους αριθμούς παρακολουθούντων μαθητών σε κάθε τμήμα, ανάλογα με το δόγμα, μπορούμε να τους εικάσουμε εύκολα. Από 8-9 σε κάθε δόγμα. Ενα τμήμα συγκροτείται από δυο ή τρεις ομάδες. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με τους Θεολόγους καθηγητές που διακονούν στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα;;πόσοι θα απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Λιγότεροι πάντως από όσους υπηρετούν τώρα. Σημαντικά λιγότεροι. Food for thought….

EISHGHSH_MAKARIWTATOU 4-10-2016

« Προηγούμενη ΣελίδαΕπόμενη Σελίδα: »