Θεο-Log-in στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

Θεολογία, Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες

Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018 6:25 μμ |

Σε εξέλιξη βρίσκεται  η διαδικασία της επιλογής των νέων στελεχών στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα σήμερα 12/7/2018 δημοσιεύτηκαν στους ιστοτόπους των ΠΔΕ της επικράτειας οι πίνακες υποψηφίων (δεκτών και μη δεκτών) μετά τον ενδελεχή έλεγχο από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ.Ε.Ε Το διάγραμμα φιλοτεχνήθηκε από τον συνάδελφο Γιώργο Μπαραλό, μαθηματικό.