Καλό μήνα!!!

Μάιος! Ο μήνας των λουλουδιών και της βλάστησης! Ο μήνας με τα πολλά ονόματα!

Μάης,

Κερασάρης (γιατί βγαίνουν τα κεράσια),

Πράσινος (γιατί πρασινίζει ο τόπος),

Πενταδείλινος (γιατί μεγαλώνει η μέρα),

Λούλουδος (γιατί ανθίζουν τα λουλούδια).

Επίσης, οι Αγραφιώτες τον ονομάζουν «Χαλαζά», οι Τήνιοι «Βροχάρη» και στον Πόντο «Καλομήνα».

Πηγή:  Vassia Vourga https://www.youtube.com/watch?v=_-BIz_1RxXo