Ημέρα: 20 Μαρτίου 2015

ΞΥΔΙΞΥΔΙ

Γενικά: Το ξύδι είναι όξινο υγρό που προέρχεται από τη ζύμωση της αιθανόλης του κρασιού σε αιθανικό οξύ, μετά από χρόνια, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και με τη βοήθεια κάποιων χρήσιμων βακτηρίων. Η αντίδραση που σχηματίζεται είναι η εξής: CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O. Το pH του ξυδιού διαφέρει από ξύδι σε ξύδι και κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 2,4 έως 3,4. Υπάρχουν διάφορα […]

Αληθινή σφυγμομέτρηση κοινωνικών διακρίσεωνΑληθινή σφυγμομέτρηση κοινωνικών διακρίσεων

Δείτε πως αντιδρά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όταν γίνεται μάρτυρας διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων. Δείτε το μέχρι τέλους …………………………