Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χημείας 2017

Δείτε την εγκύκλιο για το φετινό διαγωνισμό Χημείας με κλικ στο παρακάτω link

Διαγωνισμός Χημείας 2017

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2017

Δείτε την εγκύκλιο για το φετινό διαγωνισμό Βιολογίας με κλικ στο παρακάτω link:

Διαγωνισμός Βιολογίας 2017

Χημεία Α Λυκείου 2016-17

Περιοδικός Πίνακας Mendeleev και ταξινόμηση χημικών στοιχείων με βάση τις ιδιότητές τους.

◦Προτείνεται η παρακολούθηση των παρακάτω βιντεοσκοπημένων πειραμάτων:

α) Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879

β) Αντιδράσεις αλκαλίων με το νερό

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

Κυκλοφορικό Σύστημα 2016

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό:

Τα κύτταρα του αίματος: μορφή και λειτουργία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1284?locale=el
Ο καρδιακός παλμός
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4127?locale=el
Η κυκλοφορία του αίματος
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4937?locale=el

Σενάριο κυκλοφορικού συστήματος
http://aesop.iep.edu.gr/node/5591/1306

Εργασία 1ου Κεφαλαίου Χημεία Α Λυκείου 2016-17

Συντάξτε μια εργασία με βάση ένα από τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων: Διάβασε περισσότερα »

Έδαφος

Ο εκ των έσω Πόλεμος και η Κατά Θεό Ειρήνη – η Ορθοδοξία στη Νέα Αταξία

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος προσκεκλημένος στη Δεξαμενή Σκέψης της Ενορίας Αγίου Νικολάου Λεμεσού ομιλεί για τον εσωτερικό πόλεμο του ανθρώπου και την κατά Θεό Ειρήνη, αναλύει τον σημαντικό ρόλο τον οποίο καλείται η Ορθοδοξία να παίξει στη σημερινή νέα αταξία και απαντά σε ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016

Παρασκευή και αραίωση διαλύματος

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

Ανίχνευση Cl,Br,I

Ανίχνευση θειικών SO42-

Ανίχνευση ιόντων Αργιλίου Al3+

Ανίχνευση ιόντων Fe3+

Νόμος του Hooke

Μπορείτε να δείτε διαδραστικά ελατήρια για βαθμονόμηση: Εδώ

και δημιουργία γραφικών παραστάσεων: Εδώ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων