Ημέρα: 14 Ιανουαρίου 2015

ΚληρονομικότηταΚληρονομικότητα

  Δείτε ένα video για τα αλληλόμορφα:   http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3099?locale=el   μια εφαρμογή εξάσκησης στην κληρονομικότητα:   http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3164?locale=el και μερικές ακόμη προσομοιώσεις: http://www.agentsheets.gr/