Αρχεία για Ιανουάριος 9, 2017

“Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο”, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 14-16 Οκτωβρίου 2016

1. Δεξιότητες/competences Μάθε, παιδί μου…δεξιότητες, σ. 2ο3 2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΤΙΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, σ. 492 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1, FOTO 2, FOTO3  

3ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο» 26 – 28 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα

1. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2. Ολιστική εκπαίδευση