Αρχεία για Νοέμβριος, 2015

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.

1. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΕΡΕΥΝΑ : Παρατήρηση και καταγραφή διακρίσεων σε διάφορους χώρους-τομείς (σχολείο, οικογένεια, κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση, τηλεοπτικά έργα, κινούμενα σχέδια, εργασία, σχέσεις κ.α.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΓΛΩΣΣΑ

1. ΘΕΩΡΙΑ –ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ) 2. ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3. ΓΛΩΣΣΑ , ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ)