Αναβάθμιση της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης (e-learning) του Π.Σ.Δ. με υπηρεσία e-Portfolios

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ανακοίνωσε πρόσφατα την αναβάθμιση της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης (e-learning) του, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, ταυτόχρονα με τα οφέλη που αποκομίζετε ήδη από τη χρήση της υπηρεσίας, όπως:

  • Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία σας
  • Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεξιοτήτων των μαθητών σας
  • Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης των μαθητών σας
  • Αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας, κ.α.

επεκτάθηκαν οι δυνατότητες της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης και προσφέρετε και υπηρεσία e-Portfolios.

Για να μεταβείτε στη νέα υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Εισέλθετε στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης (http://e-learning.sch.gr/)
  • Εντοπίστε το μπλοκ “Διακομιστές Δικτύου”, στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας
  • Ακολουθήστε το σύνδεσμο “e-Portfolios”

Τι είναι όμως ένα e-Portfolio (Ηλεκτρονικός Φάκελος Μαθητή) και γιατί να χρησιμοποιήσετε τη νέα υπηρεσία;

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο νέας γενιάς, που αντανακλά την πρόοδο του μαθητή στην προσπάθειά του για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μαθητή περιέχεται οτιδήποτε μπορεί να αποτυπώσει την πρόοδο αυτή (π.χ. έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κ.α.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών.

Η υπηρεσία e-Portfolios του ΠΣΔ σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα διασύνδεσης χρηστών και δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης.

Σχετικά με Νίκος Π. Μιχαηλίδης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
E-learning & Web 2.0 expert
MSc Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.