Νέο Ευρωπαϊκό Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα MOOC για να αποκτήσετε δωρεάν Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Τον τελευταίο χρόνο, η «επείγουσα» εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19, έχει γίνει η νέα πραγματικότητα για τη σχολική εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Αυτή η άνευ προηγουμένου κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για την αξιοποίηση των Εκπαιδευτικών Δεδομένων που παράγονται κατά τη διάρκεια της ψηφιακής διδασκαλίας και της μάθησης για την καλύτερη υποστήριξη όλων των μαθητών. Ταυτόχρονα, εγείρονται προκλήσεις όπως ηθικά ζητήματα και επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων και την ενημερωμένη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης μέσω διαφανών και σαφώς καθορισμένων ηθικών διαδικασιών και πρακτικών.

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με αντικείμενο την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Literacy) και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας ψηφιακών μαθημάτων και μαθημάτων που εφαρμόζουν την Αντεστραμμένη Διδασκαλία, προσφέρεται δωρεάν από την 1η Μαρτίου.

To Learn to Analyze: Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching MOOC υποστηρίζει την ανάπτυξη βασικών και προχωρημένων δεξιοτήτων στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID19 αλλά και μετά), καθώς και φοιτητές (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς).

Το Learn2Analyse MOOC συνδυάζει την εκμάθηση της απαραίτητης θεωρίας για τη συλλογή, την ανάλυση, την ερμηνεία και τη χρήση εκπαιδευτικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την ηθική και την ιδιωτικότητα) με την πρακτική εξάσκηση μέσω της εφαρμογής της αναλυτικής εκπαιδευτικών δεδομένων σε διαφορετικές πλατφόρμες ψηφιακής διδασκαλίας με έμφαση στο Moodle. Η νέα έκδοση ενσωματώνει:

  • στοιχεία παιχνιδοποίησης που ενισχύουν την ενεργή εμπλοκή σε πολλαπλές αυθεντικές δραστηριότητες,
  • αυτοαξιολογούμενες εργασίες που βασίζονται σε πραγματικά σενάρια για να προσφέρουν βαθύτερη κατανόηση του πεδίου των εκπαιδευτικών δεδομένων, και
  • ένα αναβαθμισμένο μηχανισμό αξιολόγησης που οδηγεί σε δύο επίπεδα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Το Επίπεδο Α απαιτεί να έχετε αναπτύξει βασικές δεξιότητες στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων και το Επίπεδο Β απαιτεί εφαρμογή προχωρημένων δεξιοτήτων που αξιολογείται μέσω πρακτικών εργασιών βάσει προσομοιωμένων σεναρίων εφαρμογής.

Το Learn2Analyze MOOC είναι ήδη ανοιχτό για εγγραφές στην πλατφόρμα Learn2Analyze MOOC. Το Learn2Analyze MOOC ξεκινά την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει 9 εβδομάδες, παρέχοντας δωρεάν την Πιστοποίηση του Learn2Analyse στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Certification of Achievement in Educational Data Literacy), δύο διαφορετικών επιπέδων.

Το Learn2Analyze είναι Ευρωπαϊκό Έργο που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εγγραφείτε σήμερα στο MOOC

Learn to Analyze Educational Data and Improve your Blended and Online Teaching

και αποκτήστε δωρεάν

Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Επιπέδου A: βασικές δεξιότητες στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Επιπέδου Β: προχωρημένες δεξιότητες στην Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Κατηγορίες: Moodle 2.0, Γενικά, Επιμορφώσεις, Καθηγητές, Μαθήματα Εξοικείωσης, Σεμινάρια. Ετικέτες: , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.