Δημοσιευμένο στην κατηγορία Παγκόσμιες Ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού…

Στις 11 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού» μια ημέρα γιορτής για τα παιδιά όλου του Κόσμου, όλων των ηλικιών, όλων των φύλων… όλων των χρωμάτων!

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 191 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.

Ομαδική εργασία των μαθητών μας

Σας προτείνουμε βίντεο σχετικό με τα δικαιώματα των παιδιών.