Δημοσιευμένο στην κατηγορία Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Aγαπημένο μου φθινόπωρο…

Η κάθε εποχή του χρόνου αποτελεί θέμα που προσεγγίζεται στο νηπιαγωγείο διαθεματικά και βιωματικά.Οι μαθητές στηριζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους είναι σε θέση να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής τα οποία σχετίζονται με τη φύση, τις καιρικές συνθήκες, τις ασχολίες των ανθρώπων (δραστηριότητες-αθλήματα), τα ήθη-έθιμα, τις θρησκευτικές και εθνικές εορτές και πολλά άλλα.  

Συγκεκριμένα στην τάξη μας πραγματοποιήθηκαν επιστημονικά πειράματα, παιχνίδια ελεύθερης έκφρασης και αυτοσχεδιασμού, γλωσσικές και μαθηματικές ασκήσεις, επεξεργασία μύθων, ποιημάτων και τραγουδιών, ομαδικές και ατομικές κατασκευές, φύλλα εργασίας. Τα παιδιά δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά, διερευνώντας πληροφορίες, παρουσιάζοντας συμπεράσματα και αξιολογώντας το έργο τους.