Δημοσιεύσεις

Λαγουδάκος-Λoγιώτης (2016): Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τη φθίνουσα πορεία στον επανασχεδιασμό του θεσμού: ERKYNA τ.8-2016

Λαγουδάκος: Συνέδριο Σχολικών Συµβούλων Δ∆Ε Β΄Αθήνας (2011): «Αναλυτικά Προγράµµατα και ∆ιδακτικές Πρακτικές στο Σύγχρονο Σχολείο», Πειραµατικό Τεχνολογικό Λύκειο, η αναγκαιότητά του µέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόµενο περιβάλλον 

ASPETE ACADEMIA:  Δημοσιεύσεις 

Περίληψη. Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Δημόσιας … more 
Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από την φθίνουσα πορεία στον επανασχεδιασμό του θεσμού.

Μ Λαγουδάκος, Γ Λογιώτης
ΣΕΠ 1 (8), 158-168
2016
Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωσή τους σε καινοτόμα προγράμματα. Το παράδειγμα της Αγωγής Σταδιοδρομίας -ΣΕΠ

Μ Λαγουδάκος    Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Κοινωνική παιδαγωγική & διαπολιτισμική εκπαίδευση (Αναφορές)