4. Α.Π.Σ – Οδηγίες

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2015)

2A. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα

3. ΑΠΣ-Ηλεκτρολόγων-2014

4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

5. Οδηγίες Β΄Ηλεκτρολόγων

6. Ω.Π. Β¨& Γ ΕΠΑΛ

7. Οδηγίες Β΄ΕΠΑΛ-Ηλεκτρολόγοι

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΛ

9. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προσανατολισμού-Α΄ΕΠΑΛ

10. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Προσανατολισμού-Β΄ ΕΠΑΛ

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΠ- ΕΠΑΛ

12. ΔΕΠΠΣ-ΣΕΠ