Προγράμματα ΣΕΝ για μαθητές Γυμνασίου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιούνται στην Ελλάδα, βασίζονται κυρίως στη βιωματική μάθηση (learning by doing) και η αποτελεσματικότητα τους είναι δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Junior Achievement Worldwide. Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιούνται εντός ή εκτός του σχολικού προγράμματος (σε προαιρετική βάση).

Βασικοί συντελεστές του κάθε προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιλέγει να στηρίξει το πρόγραμμα και ο εθελοντής/σύμβουλος, στέλεχος επιχείρησης, που συμμετέχει εθελοντικά στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Ο σύμβουλος/εθελοντής επισκέπτεται την τάξη και σε συνεργασία πάντα με τον εκπαιδευτικό, κατευθύνει τις συζητήσεις, μοιράζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με τους μαθητές και λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος & της αγοράς εργασίας.Ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τον σύμβουλο/εθελοντή, προσαρμόζει το πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών, οργανώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε συνάντηση-μάθημα και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Περισσότερα ……http://senja.gr/programmes.html

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →