Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕΠ

Eτήσιο επιστημονικό Συνέδριο

EΛ.Ε.ΣΥ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.

Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)
«Ο ρόλος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με προοπτική ένα ελπιδοφόρο μέλλον».

____________________________________________________________________

Ελένη Μπάλιου *                                                       Mιχάλης Λαγουδάκος**

________________________________________________________

* Η.Ε Μ.  M.Ed, Ph.D. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Δυτικής Αττικής  , Διεύθυνση επικοινωνίας: Β. ΛΑΣΚΟΥ 35 & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ,  ΤΗΛ. 210-556107

** Ο Λ.Μ είναι Η.Μ & ΜΥ, MSc ,Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12, ΔΔΕ-Β΄Αθήνας, πρ.Ειδικός Πληροφόρησης ΚΕΣΥΠ Αγ. Παρασκευής. Διεύθυνση επικοινωνίας: Μεσογείων 402,15342 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6392243, email: mlagoudakos@yahoo.gr

Key words: Vocational Guidance and Counseling,, multiculturalism, education, counseling, minority, immigrant

http://eclass.aspete.gr/courses/GM136/

Ο Πολιτισμοκεντρικός χαρακτήρας της συμβουλευτικής στο σχολείο  και η πολυπολιτισμική επάρκεια του καθηγητή -συμβούλου ΣΕΠ.

Οποιαδήποτε πράξη συμβουλευτικής  έχει  από τη φύση της διαπολιτισμικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι σύμβουλοι είναι αναγκαίο  να αναγνωρίσουν ότι κάθε  μαθητής είναι φορέας ενός ξεχωριστού πολιτισμού που μπορεί να εκφράζεται μέσω της διαφορετικότητας του φύλου, της κοινωνικής τάξης,  της γλώσσας της θρησκείας,  κ.ά.

Έτσι,  προκειμένου ο σύμβουλος  ΣΕΠ να μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα των μαθητών του και των οικογενειών τους που χαρακτηρίζονται από πολιτισμική ετερότητα,  πρέπει να έχει και τις ανάλογες  γνώσεις και δεξιότητες.

Σύμφωνα με τους Pedersen  και  Ivey (1993), η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί  είναι «πολιτισμοκεντρική» ή «πολιτισμική –ενδοατομική». Δίνεται  δηλαδή  έμφαση σε μια προοπτική, που λαμβάνει υπόψη της αφενός μεν  τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στις νόρμες της κοινωνίας (στα κοινωνικά δεδομένα), και προσδιορίζουν τη διαπροσωπική συμπεριφορά των ατόμων, και αφετέρου στις  κοινωνικές παραμέτρους  που διαμορφώνουν την  κοσμοθεωρία του μαθητή.

Η λεγόμενη «πολιτισμική –ενδοατομική» προσέγγιση, επιτρέπει στον καθηγητή να αναγνωρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχετικές κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του μαθητή. Ο καθηγητής καλείται να ασκήσει το ρόλο του, διαθέτοντας πολιτισμοκεντρική επάρκεια. (Lecca, Quervalú, Nunes, & Gonzales, 1998; Sue et al., 1998). Πρέπει με άλλα λόγια να διαθέτει την ικανότητα να παρέχει τις  υπηρεσίες του σε άτομα  διαφορετικής κοσμοθεωρίας  με αποτελεσματικό τρόπο (Diller, 1999).

Οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο σύμβουλος-καθηγητής  αφορούν στάσεις, γνώσεις  και εξειδικευμένες δεξιότητες  και κινούνται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες :

α. Κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και των επιπτώσεών της στη σχολική

κοινότητα.

β. Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα, όπως,

εθνικότητα, διαφορετικότητα, κυρίαρχες και μειονοτικές ομάδες.

γ. Ικανότητα κατάλληλης χρήσης  δεξιοτήτων της συμβουλευτικής σε μαθητές που

ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.

δ.  Αυστηρή αφοσίωση στην  ανάπτυξη ενός πλαισίου συμβουλευτικής που να

αντανακλά τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας.

Η πολιτισμοκεντρική  επάρκεια  της συμβουλευτικής και η αυτογνωσία του συμβούλου.

Ο σύμβουλος πρέπει να αναπτύξει  στάσεις που να δείχνουν σεβασμό και ανεκτικότητα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, κατανοώντας το ατομικό και το κοινωνικό υπόβαθρο των μαθητών του  και να διαθέτει παράλληλα την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, Πρέπει ακόμη να έχει επίγνωση της συνθετότητας  της έννοιας «πολιτισμός», (Matsumoto, 1996; Pedersen & Ivey, 1993). Ως πολιτισμός δε, νοείται η διάδραση εθνογραφικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών  παραμέτρων και κάποιες συμπεριφορές  βασισμένες σε ορισμένες κοινά αποδεκτές παραδοχές . Επιπλέον, η πολιτισμική ταυτότητα μιας ομάδας σχηματίζεται  αφού προηγουμένως έχουν διερευνηθεί οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των μελών της  και άλλων ατόμων ή ομάδων. (Matsumoto, 1996). Ο σύμβουλος-καθηγητής από την πλευρά του, πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του πολιτισμικού του  υπόβαθρου,  και του τρόπου με τον οποίο  η πολιτισμική του κληρονομιά μπορεί να  έχει επηρεάσει και άλλες ομάδες μέσα στο πλαίσιο μιας  κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από πολιτισμικό πλουραλισμό. Αν ο σύμβουλος-καθηγητής  υπερτονίσει την πολιτισμική του διαφορά από τον μαθητή, τότε δημιουργείται ένα συγκρουσιακό περιβάλλον που παρεμποδίζει την αλληλοκατανόηση και την καλή σχέση μεταξύ τους.

http://eclass.aspete.gr/courses/GM136/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση