Ο κύκλος του νερού

Τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018 στο Τμήμα Ένταξης του 30ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, υλοποιούμε πρόγραμμα για το «Νερό». Οι μαθητές μας είναι από την Α΄τάξη, τη Β΄, την Γ΄και την Δ΄τάξη. Γι’ αυτό προσεγγίζουμε το θέμα μας με πολλούς τρόπους και διαφορετικές μεθόδους.