Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών «26 Σεπτεμβρίου 2018»

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες με σκοπό τον εορτασμό της γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης και την προώθηση της εκμάθησης

 » Διαβάστε περισσότερα

Σταυρόλεξο

Λύνω το σταυρόλεξο

Πατάμε στην εικόνα για να το λύσουμε.