Επιστροφή σε Επιμόρφωση

Επιμόρφωση Γενικό μέρος

Ενότητα 1.1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση.

Ενότητα 2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.

Ενότητα 2.3.1 & 2.3.2 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.

Ενότητα 2.3.2.α Το Web 2.0, η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές.

Ενότητα 3.1 Τo Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών.

Ενότητα 3.2 Αξιοποίηση- Αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

Ενότητα 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου.

Ενότητα 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.

Ενότητα 3.5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS). Γνωριμία & χρήση.

Ενότητα 3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου.

Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων.

Ενότητα 4.1 Βασικές κατηγορίες λογισμικού.

Ενότητα 4.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ενότητα 4.3 Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ενότητα 5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας.

Όλο το υλικό μπορείτε να το κατεβάσετε στη διεύθυνση www.slideshare.net/makrib αρκεί να έχετε ένα λογαριασμό.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση