Κατηγορία: How To

Δημιουργία εφημερίδας στο Word

Δημιουργία υπερσυνδέσεων στο Word

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων στο Word

Αξιοποίηση τoυ YouTube

Στο blog Free Technology for Teachers υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση Seven Videos All Educators Should Watch .

Για να ενσωματώσω και τα 7 video  στη δημοσίευση αξιοποίησα τη δυνατότητα που δίνει το YouTube να δημιουργούμε τις δικές μας λίστες.  Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να ενσωματώσουμε ένα ένα τα video αλλά μπορούμε να ενσωματώσουμε όλη τη λίστα.

Πως μπορούμε αυτή τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουμε για τους μαθητές μας;

Αν δεν σκεφτόμαστε όπως η Ένωση Δασκάλων της Βρετανίας που πριν 3 χρόνια ζητούσε να κλείσει το YouTube αλλά στο πως θα αξιοποιήσουμε τη ύπαρξη του, μπορούμε για παράδειγμα τις λίστες να τις ενσωματώσυμε στο blog με τα μαθήματα μας.

Έτσι για να ενημερώσω τους μαθητές μου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας ένα κείμενο – σαν   την Εγκύκλιο για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου του ΥΠΔΒΜΘ που θεωρώ ότι δεν θα τη διάβαζαν- προτίμησα να δημιουργήσω μια λίστα με τα video του κόμβου  Saferinternet.gr και να τα ενσωματώσω στο blog του σχολείου.

Δείτε τα 7 video στη λίστα

Google & math tools

Tο google κάνει πράξεις

Κατασκευή ενός απλού  προβλήματος  για  το δημοτικό με το google search

Στο Λονδίνο η ώρα είναι:

Στην Αθήνα  η ώρα είναι:                        

Ποια η διαφορά ώρας μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας;

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το video google & maths tools

EduTubePlus

Η υπηρεσία EduTubePlus είναι μία ολοκληρωμένη, πολύγλωσση, Ευρωπαϊκή διαδικτυακή υπηρεσία για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο στα σχολεία. Περιλαμβάνει μία on-line βιντεοθήκη με μερικές χιλιάδες βίντεο μικρής διάρκειας, που σχετίζονται με τα σχολικά προγράμματα σπουδών και προέρχονται από εκπαιδευτικές τηλεοράσεις και από καταξιωμένους παραγωγούς εκπαιδευτικών βίντεο της Ευρώπης, μαζί με εργαλεία προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για να εμπλουτίζουν τη βιντεοθήκη με δικό τους υλικό, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να μεταφράζουν και να μοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια και διαδραστικά μαθήματα που αξιοποιούν βίντεο, να αναζητούν αποδοτικά υλικό με όρους των προγραμμάτων σπουδών, στη γλώσσα τους και να αξιοποιούν βίντεο στη σχολική τάξη ως εργαλείο ενεργητικής μάθησης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση