Επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον 

Ενικός αριθμός
Ον. ο       ενδιαφέρων η       ενδιαφέρουσα το      ενδιαφέρον
Γεν. του    ενδιαφέροντος της    ενδιαφέρουσας του    ενδιαφέροντος
Αιτ. τον    ενδιαφέροντα την    ενδιαφέρουσα το      ενδιαφέρον
Κλ.
Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       ενδιαφέροντες οι      ενδιαφέρουσες τα       ενδιαφέροντα
Γεν. των    ενδιαφερόντων των   ενδιαφερουσών των     ενδιαφερόντων
Αιτ. τους   ενδιαφέροντες τις     ενδιαφέρουσες τα       ενδιαφέροντα
Κλ.

 

Έτσι κλίνονται :   πρωτεύων, δευτερεύων, μέλλων, εποπτεύων, υπάρχων, φλέγων, επείγων κ.ά.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΓΛΩΣΣΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση