Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ 

 

Ενικός αριθμός
Ον. ο       ευθύς η       ευθεία το      ευθύ
Γεν. του    ευθέος της    ευθείας του    ευθέος
Αιτ. τον    ευθύ την    ευθεία το      ευθύ
Κλ. –        ευθύ –       ευθεία –        ευθύ
Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι       ευθείς οι      ευθείες τα       ευθέα
Γεν. των    ευθέων των   ευθειών των     ευθέων
Αιτ. τους   ευθείς τις     ευθείες τα       ευθέα
Κλ. –        ευθείς –       ευθείες –         ευθέα

 

Έτσι κλίνονται :   βραχύς, αμβλύς, ευρύς, οξύς, ταχύς, δριμύς, θρασύς κ.ά.

Συνήθως, όμως, τα χρησιμοποιούμε

σε ορισμένες εκφράσεις όπως:
αμβλεία γωνία
η ταχεία (αμαξοστοιχία)
βραχέα κύματα
ευθεία γραμμή
οξεία πνευμονία
ευρείας κατανάλωσης κ.ά.
http://ebooks.edu.gr/
Δημοσιεύθηκε στην ΓΛΩΣΣΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση