Ενημέρωση

Η δασκάλα θα δέχεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από τις 13:30 ως τις 14:00 για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Σε περίπτωση δυσκολίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου προκειμένου να θέσουμε διαφορετική ημέρα και ώρα.

                                                 

210 9999999                                                  mary.iliakopoulou@gmail.com