Ένα πολύ ενδιαφέρoν video για να συνδέσουμε τα μαθηματικά με πραγματικές καταστάσεις ή όπως η ιστοσελίδα Τhe Futures Channel – που έχει συλλογή από παρόμοια video – ισχυρίζεται:

REAL MATH – REAL SCIENCE – REAL CAREERS