Εικόνα κεφαλίδας Το blog της Μακρή Βαρβάρας

Μήνας: Φεβρουάριος 2010

Διασκεδαστικά μαθηματικά

Μάθετε πράξεις  επισκεφθείτε το site:

Το θεώρημα του μισθού!

Όσο λιγότερα ξέρεις, τόσα περισσότερα κερδίζεις

Απόδειξη :
Έστω οτι η γνώση είναι δύναμη (1)και ο χρόνος χρήμα(2) .

Γνωρίζουμε ότι Δύναμη = Έργο/Χρόνο. άρα από 1 και 2 Γνώση=Έργο/Χρήμα.

Λύνοντας ώς προς το χρήμα βρίσκουμε ότι Χρήμα=Έργο/Γνώση. Έτσι είναι προφανές ότι Χρήμα->+οο όταν Γνώση->0

Υποστηριζόμενο από blogs.sch.gr & Θέμα βασισμένο στο Lovecraft από τον Anders Norén

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση