Διαφάνειες για μια σύντομη περιγραφή γενικά περί των μοντέλων, τις κατηγορίες τους, τη χρησιμότητα τους και για τις προσομοιώσεις στο αρχείο Μοντελοποίηση – Λογισμικό Modellus.

Πλήρη στοιχεία για το Modellus στο έργο Κίρκη για τα Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο της Ενέργειας Οδύσσεια.

modellusgr.png

Η καινούργια έκδοση του λογισμικού και πολλά παραδείγματα στην ιστοσελίδα  Modellus webpage