Άρθρα: Όμιλοι Δημιουργικότητας και Αριστείας

Παρατείνεται η προθεσμία για την  συμμετοχή στους ομίλους Δημιουργικότητας και Αριστείας μέχρι 01/10/2012.

« Πρόσκληση των μαθητών του Λυκείου για συμμετοχή στους Ομίλους Αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά»

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011 διοργανώνονται κατά το τρέχον σχολικό έτος Λύκειο μας Όμιλοι Αριστείας για τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητες στα παρακάτω αναφερόμενα επιστημονικά αντικείμενα. Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι δύο διδακτικές ώρες μία φορά την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Οι μαθητές θα λάβουν στο τέλος πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τις 8 απουσίες και έχουν εκπονήσει τις εργασίες που θα τους αναθέσει ο υπεύθυνος.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να προσκομίσουν τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους μέχρι τη Δευτέρα 24-09-12 στη Γραμματεία του Λυκείου. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους μαθητές η ακριβής ημέρα και ώρα διοργάνωσης των ομίλων.

Τα αντικείμενα των ομίλων αριστείας είναι συνοπτικά τα εξής:

1. ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

«ΦΥΣΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχαήλ Σαρρής.

Στόχοι του ομίλου: Γνωριμία με “σύγχρονες” θεωρίες των φυσικών επιστημών που δε συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (Ειδική Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Καθιερωμένο Μοντέλο, Θεωρίες ενοποίησης κλπ). Παρουσίαση πειραμάτων και διατάξεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αντίστοιχων θεωριών (Επιταχυντές, Ανιχνευτές). Γνωριμία με τις πειραματικές μεθόδους και τεχνικές για την σχεδίαση των πειραμάτων (μέθοδοι Monte Carlo) αλλά και την ανάλυση των πειραματικών τους δεδομένων.

2. ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ PASCAL / C++»

Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιώτης Τσάκωνας

Στόχοι του ομίλου: Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

3. ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

«ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αθηνά Μητσοπούλου

Στόχοι του ομίλου: Σκοπός της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ομίλου είναι να αποκτήσει ο μαθητής γνώση: των μεθόδων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις χημικές αναλύσεις, των  φυσικών και χημικών αρχών που  διέπουν τις αναλύσεις και των αναλυτικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων του εργαστηριακού εξοπλισμού  και των υλικών

4. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δώρα Γκόντα

Στόχοι του ομίλου: Η ενθάρρυνση μιας πιο προσωπικής ματιάς των μαθητών μέσω της κινηματογραφικής αφήγησης με στόχο την ανάλυση ζητημάτων όπως ταυτότητα και πολυπολιτισμικότητα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του πολίτη και άλλων εννοιών. Η ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παιδείας με στόχο την κριτική θέαση και ανάλυση της κινηματογραφικής γραφής.

5. «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μανοπούλου Παρασκευή

Στόχοι του ομίλου: να υποστηρίξει τη φιλοσοφική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κριτικής, ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών και να τους προετοιμάσει για τη συμμετοχή στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας.

6. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

« ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ SHAKESPEARE »

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Ματίνα Μέγα

Στόχοι του ομίλου:  Γνωριμία των μαθητών με την αγγλική κουλτούρα και σκέψη μέσα από το θεατρικό λόγο του William Shakespeare. Εμβάθυνση στο θεατρικό έργο του Άγγλου δραματουργού και δραματοποίηση αποσπασμάτων του.

7. ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«ΟΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ…»

Υπεύθυνη καθηγήτρια Αρέτου Γεωργία.

Στόχοι του ομίλου: Γνωριμία με το μελοποιημένο έργο σύγχρονων ποιητών, π.χ. Ελύτη, Καββαδία κλπ. και η πραγματοποίηση μιας συναυλίας.

8. «ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ» : (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, παιχνίδι ρόλων, προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι – debate)

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημακοπούλου Αλεξάνδρα

Στόχοι του ομίλου: Καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη  της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και εποικοδομητικού διαλόγου – επιχειρηματολογία, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή μαθητών στους ετήσιους αγώνες επιχειρηματολογίας που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

9. ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

« Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ; »

Υπεύθυνη καθηγήτρια Γεωργαντή Κατερίνα.

Στόχοι του ομίλου: Η συγκριτική αποτίμηση θεσμών, γεγονότων και φαινομένων της ιστορίας, όπως αυτά δεν παρουσιάζονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια, με τη διερευνητική μελέτη εναλλακτικών ιστορικών πηγών.

10.  « ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Υπεύθυνος –Διδάσκων καθηγητής: Β. Ε. Βισκαδουράκης.

Στόχοι του ομίλου: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε έκταση, σε βάθος και σε επίπεδο που να καλύπτει τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των ταλαντούχων μαθητών της πόλης του Πειραιά και ιδιαίτερα όσων επιθυμούν να συμμετέχουν σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς και αργότερα να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες.

11. ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

« ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ»

Υπεύθυνος καθηγητής Βαρθαλίτης Γιώργος.

Στόχοι του ομίλου: Θα αναγνωσθούν και θα συζητηθούν σημαντικά μυθιστορήματα εφηβείας. Ταυτόχρονα οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να καταθέσουν δική τους δημιουργία. Η αναγνωστική και δημιουργική εξοικείωση με τη λογοτεχνία είναι βασικοί στόχοι του ομίλου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία και τη μεθοδολογία των ομίλων μας καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

http://lyk-peir-ionid.att.sch.gr/omiloi.htm

Αίτηση: omili_aitisi_2012-2013

Ο  Διευθυντής

Δρ. Σπυρίδων Αβραμιώτης

Όμιλοι Δημιουργικότητας και Αριστείας

Όπως ορίζεται στο νέο νόμο για τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, από το σχολικό έτος 2012-2013  θα συγκροτηθούν σ’ αυτούς  Όμιλοι  Δημιουργικότητας και Αριστείας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως ο αθλητισμός κ.ά.

Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι όμιλοι θα λειτουργούν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, για δύο διδακτικές ώρες τη φορά, από 14.15 έως 16.00.

Κάθε όμιλος θα έχει 11 έως 20 μαθητές, από μία ή περισσότερες τάξεις του σχολείου, ή και γειτονικών σχολείων. Η επιλογή των μαθητών που συμμετέχουν στους Ομίλους  γίνεται με τεστ ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.  Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως 2 Ομίλους.

Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 ή 16 ετησίως, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των Ομίλων), λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα, το διδακτικό υλικό και τη στοχοθεσία των ομίλων, καθώς για τις διαδικασίες  και τις  προϋποθέσεις συμμετοχής σ’ αυτούς μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας την κατηγορία:  [Όμιλοι].

Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους  κηδεμόνες των μαθητών υποβάλλονται μέχρι 20/9/2012 στη Γραμματεία του σχολείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 3966/2011 το σχολικό έτος 2012-13 προτείνονται να λειτουργήσουν στο σχολείο μας οι παρακάτω όμιλοι:

 1. Μουσικής και Ποίησης
 2. Ιστορίας
 3. Ρητορικής
 4. Φιλοσοφίας
 5. Λογοτεχνίας
 6. Μαθηματικών
 7. Φυσικής
 8. Χημείας
 9. Γεωγραφίας / Μετεωρολογίας
 10. Πληροφορικής
 11. Κινηματογράφου
 12. Αγγλικής Λογοτεχνίας

Άρθρο 45 του Ν 3966/2011

Διάρθρωση ωρολογίου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση 2378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

Όμιλος Αγγλικής Λογοτεχνίας

[…] (Σχετικά με τους ομίλους) […]

Σχολικό έτος 2012-13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ Μέγα Σταματίνα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ06
Τίτλος Aγγλική   Λογοτεχνία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Θέατρο του  Shakespeare
ΤΑΞΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 20
ΣΤΟΧΟΙ Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώση σχετικά με την αγγλική κουλτούρα μέσα από το συγγραφικό έργο του  William Shakespeare
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι μαθητές θα μελετήσουν  και θα αναλύσουν τόσο τη ζωή όσο και αποσπάσματα από το   έργο του Άγγλου δραματουργού.
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ : Ure,Peter, ed. Τhe Arden

Shakespeare, Richard II.

Great Britain : Routledge,

1961

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ : Θεατρικό αναλόγιο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : Βιβλιοθήκη

Βρετανικού Συμβουλίου

Βιβλιοθήκη

Ελληνοαμερικάνικης

Ένωσης

Όμιλος Κινηματογράφου

[…] (Σχετικά με τους ομίλους) […]

Σχολικό έτος 2012-13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΚΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ06
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ

(ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΤΑΞΗ Α, Β, Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

ΣΤΟΧΟΙ Η ΕΝΘΑΡΡΎΝΣΗ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ.  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
  • ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ)
  • ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΤΑΙΝΙΑΣ
  • ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ)
  • ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
  • ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET
  • ΟΜΙΛΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ
  • ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
   • FREEDOM WRITERS

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ / ΗΡΩΙΣΜΟΣ /  ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ / ΗΘΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • GOOD NIGHT AND GOOD LUCK

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ /

ΣΧΕΣΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • THE CONSTANT GARDENER

ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • BOWLING FOR COLUMBINE (DOCUMENTARY)

ΒΙΑ / ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

 • PERSEPOLIS (ANIMATION)

ΩΡΙΜΑΝΣΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 • THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ / ΦΑΣΙΣΜΟΣ / ΦΙΛΙΑ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • DVDs
 • INTERNET
 • ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ / ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 • ΚΑΡΠΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ (ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ( ΜΚΟ) ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Όμιλος Πληροφορικής

[…] (Σχετικά με τους ομίλους) […]

Σχολικό έτος 2012-13

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ19 – ΠΕ04
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Προγραμματισμός με τις γλώσσες PASCAL / C++
ΤΑΞΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 12
ΣΤΟΧΟΙ H εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Πληροφορικής που διοργανώνει η ΕΠΥ, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος προγραμματισμού (IDE),
 • Βασικές έννοιες προγραμματισμού,
 • Δομή προγράμματος σε C++
 • Προγραμματιστικές Δομές
 • Χρήση Πινάκων (arrays)
 • Δημιουργία/προσπέλαση αρχείων
 • Βασικές έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2

Όμιλος Χημείας

[…] (Σχετικά με τους ομίλους) […]

Σχολικό έτος 2012-13


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ MΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 0402


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΤΑΞΗ Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

10-15
ΣΤΟΧΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ-ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ-ΕΞΙΣΩΣΗ NERNST)
 • ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΑ(ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ-ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ-ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ)
 • ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΑ(ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ(ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ-ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΠΟΛΩΣΙΜΕΤΡΙΑ-ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ)
 • ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ(ΥΓΡΗ-ΑΕΡΙΑ)
 • ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2-3