Άρθρα: Στρατολογία

Ενημερώνουμε τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2006 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή»«Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
  2. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
  3. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στa παρακάτω συνημμένα έγγραφα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.pdf

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Σ.Υ. Δυτικής Αττικής).pdf

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Σ.Υ. Αττικής).pdf

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Σ.Υ. Πειραιά).pdf

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής).pdf

Ενημερώνουμε τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2006 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή»«Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
  2. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
  3. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στa παρακάτω συνημμένa έγγραφa:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.pdf

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2027 για κατάθεση ΔΑ (Γεννημένων το έτος 2006).pdf

Ενημερώνουμε τους γονείς – κηδεμόνες και τους στρατεύσιμους της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), οι οποίοι έχουν κληθεί να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από τις 02 Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2024), μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) για τις σχετικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στο παρακάτω σχετικό συνημμένο έγγραφο:

Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων 2024.pdf