«

»

Νοέ 07 2018

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΑΞΗ
Στην Ανδραβίδα και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Ανδραβίδας, σήμερα 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 13:30 συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση της προέδρου Αρβανιτάκη Ευθυμίας, η Επιτροπή για την
αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα τουριστικά γραφεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την
εξυπηρέτηση της 5ήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη , αποτελούμενη από τους:
1. Αρβανιτάκη Ευθυμία Δ/ντρια του ΓΕΛ Ανδραβίδας Πρόεδρο.
2. Μασσαράς Θεοχάρης (ΠΕ01), συνοδός της εκδρομής – μέλος.
3. Γαβριλιάδη Γκόλφω (ΠΕ80), συνοδός της εκδρομής – μέλος.
4. Κορομηλά Γεωργία (ΠΕ04.04), συνοδός της εκδρομής-μέλος
5. Τσάκωνας Γρηγόριος , Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων – μέλος.
6. Χατζήπαππα Χριστίνα, μαθήτρια της Γ΄ τάξης και πρόεδρος του 15μελούς.
Η επιτροπή δέχτηκε 1 (μία) σφραγισμένη προσφορά από το τουριστικό γραφείο:
 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ tours (Λεχαινά) [9660,00 € ή 210,00 € ανά μαθητή]
Ήταν η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε σφραγισμένη και εμπρόθεσμα. Στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων που αναφέρεται ότι μετά την λήξη της προθεσμίας οι προσφορές θα
ανοιχτούν ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.
Η πρόεδρος ενώπιον των μελών της επιτροπής αποσφράγισε την προσφορά και την έθεσε υπόψη των μελών
της επιτροπής. Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθμό 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ΄Β/06-03-
2017) Υ.Α. που αφορά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
α π ε φ ά σ ι σ ε ο μ ό φ ω ν α
Να δεχθεί την προσφορά του τουριστικού γραφείου «ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ tours» (9660,00 € ή 210,00 € ανά
μαθητή) αφού πληρούσε επακριβώς τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανάρτησε
το σχολείο μας στην ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Αρβανιτάκη Ευθυμία
Τα Μέλη.
Μασσαράς Θεοχάρης
Γαβριλιάδη Γκόλφω
Κορομηλά Γεωργία
Τσάκωνας Γρηγόριος
Χατζήπαππα ΧριστίναΛήψη αρχείου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/lykandra/archives/1615

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων